Symud i'r prif gynnwys
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf

Gwneud cais drwy’r broses Clirio

Os ydych wedi newid eich cynlluniau, neu wedi gwneud yn well na’r disgwyl, rydym yma i helpu.

Os ydych yn gymwys ar gyfer clirio a wedi derbyn eich canlyniadau, gallwch wneud cais drwy’r broses clirio nawr.

Os nad ydych wedi derbyn eich canlyniadau eto, ond yn ystyried mynd drwy’r broses clirio, gallwch pori drwy’r cyfleoedd sydd ar gael cyn derbyn eich canlyniadau ar ddydd Iau 13 Awst.

Canolfan ymholiadau

Gallwch ffonio ein canolfan ymholiadau Clirio ac Addasu ar 0333 241 2800.

Cyn diwrnod canlyniadau Safon Uwch bydd y ganolfan ymholiadau ar agor rhwng dydd Llun a dydd Gwener, 9:00 tan 17:00. O 13 Awst 2020 ymlaen dyma fydd yr oriau agor:

 • Dydd Iau 13 Awst 08:00-20:00
 • Dydd Gwener 14 Awst 07:00-20:00
 • Dydd Sadwrn 15 Awst 07:30-18:00
 • Dydd Sul 16 Awst 09:00-15:00
 • Dydd Llun 17 Awst 08:00-18:00
 • Dydd Mawrth 18 Awst 08:30-17:00
 • Dydd Mercher 19 Awst 09:00-17:00

Bydd angen i chi gael y pethau canlynol wrth law pan fyddwch yn ffonio:

 • rhif eich cais UCAS
 • y radd yr hoffech gyflwyno cais ar ei chyfer
 • y cymwysterau sydd gennych yn ôl pwnc/gradd.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi wneud cais?

Os ydych yn cael cynnig llafar gan ein Canolfan Ymholiadau Clirio – llongyfarchiadau! Gallwch gadarnhau eich lle yn rhwydd. Cyflwynwch gais Clirio ar gyfer y radd o dan sylw trwy UCAS Track erbyn hanner nos (GMT) ar y diwrnod y caiff y cynnig ei wneud.

Os na allwch gyflwyno eich cais Clirio o fewn yr amserlen hon am unrhyw reswm, rhowch wybod i’r Tiwtor Derbyn Myfyrwyr a gyflwynodd y cynnig cyn gynted â phosibl.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Clirio?

Os ydych yn bodloni un o’r canlynol, gallwch wneud cais trwy’r system glirio:

 • nid oes gennych unrhyw gynigion gan brifysgolion neu golegau
 • nid yw eich cynigion wedi’u cadarnhau gan nad ydych wedi bodloni’r amodau
 • rydych wedi gwrthod cwrs/dyddiad dechrau/pwynt dechrau gwahanol i’r hyn a gynigiwyd yn wreiddiol, neu heb ymateb iddo
 • roedd eich cais yn rhy hwyr i allu cael ei ystyried cyn y system Glirio.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Addasu?

Os yw eich canlyniadau arholiadau yn well na’r disgwyl ac yn bodloni neu’n rhagori ar amodau eich cynnig cadarn amodol, rydych chi’n gymwys ar gyfer ‘addasu’. Mae addasu yn eich caniatáu i edrych am gwrs prifysgol arall sy’n fwy addas i’ch diddordebau a’ch gallu. Mae’r broses Addasu ar gael o ddiwrnod canlyniadau (13 Awst) tan 31 Awst. Adjustment is available from results day (12 August) until 31 August.

Os ydych yn meddwl eich bod yn y sefyllfa hon, gallwch bori drwy gyfeirlyfr ein rhestr o gyrsiau Clirio i weld pa gyfleoedd allai fod ar gael.

Os ydych wedi newid eich cynlluniau, neu wedi gwneud yn well na’r disgwyl, rydym yma i helpu.

Wrth edrych yn ôl, byddai’n braf pe gallwn ddweud wrtha i fy hun i beidio â chynhyrfu gan fod popeth wedi dod i drefn yn y diwedd. Rydw i ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn eithriadol o hapus

Elin (BA 2019)