Symud i'r prif gynnwys
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy’n ymuno â ni trwy’r broses Clirio ac addasu.

Cewch warant o lety os ydych yn:

  • derbyn cynnig drwy clirio erbyn 17 Awst 2020
  • cwrdd â’r dyddiadau cau sydd wedi’u nodi yn eich cynnig ebost.

Bydd y mwyafrif o’n hymgeiswyr clirio yn cael ystafelloedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol, ond mae’n bosibl y bydd peth llety’n cael ei ddarparu a’i reoli gan ddarparwr llety preifat.

Cynigion a derbyniwyd erbyn 17 Awst

Os byddwch wedi derbyn cynnig drwy clirio erbyn 17 Awst, er mwyn sicrhau’ch gwarant o lety, bydd yn rhaid i chi:

  • ychwanegu eich cwrs i UCAS Track erbyn 10:30 GMT ar y diwrnod ar ôl i chi dderbyn eich cynnig ar lafar
  • gwneud cais ar gyfer llety yn y Brifysgol erbyn y dyddiad cau a nodwyd yn eich cynnig ebost.

Byddwch yna’n derbyn ebost gan y Swyddfa Preswylfeydd erbyn 1 Medi 2020 er mwyn i chi naill ai:

  • gae gweld a derbyn eich cynnig am ystafell ym mhreswylfeydd y Brifysgol
  • neu gael manylion am dderbyn ystafell mewn llety preifat.

Os nad ydych yn derbyn eich ystafell o fewn pum diwrnod, byddwn yn ei chynnig i fyfyriwr arall

Cynigion a derbyniwyd ar ôl 17 Awst

Yn anffodus, ni allwn warantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i’r rheiny sy’n derbyn cynnig ar ôl 17 Awst. Gallwch barhau i wneud cais am lety yn y Brifysgol a byddwn yn dechrau prosesu eich cais cyn 2 Medi 2020.

Rydym ni’n prosesu ceisiadau preswyl Clirio ar sail y cyntaf i’r felin, felly gorau po gyntaf i chi gyflwyno cais er mwyn i ni allu cynnig ystafell i chi.

  • Os caiff ystafell ei neilltuo i chi, byddwch chi’n derbyn ebost yn eich cynghori i edrych ar a derbyn eich Cynnig Llety ar-lein o fewn 5 diwrnod.
  • Os na fyddwn ni’n gallu neilltuo ystafell i chi yn gyflym, byddwn yn eich hysbysu’n wythnosol gan roi gwybod i chi mor fuan â phosibl os nad ydym ni’n credu y bydd gennym ni ddigon o lefydd ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Peidiwch â phoeni, mae llawer o dai eiddo preifat yng Nghaerdydd a bydd y Brifysgol yn darparu cyngor a chymorth i’ch helpu chi i ddod o hyd i ystafell e.e. tudalennau chwilio am dŷ ar Facebook, Asiantaeth Gosod Myfyrwyr Caerdydd.

Go brin y byddwch wedi methu â dod o hyd i lety preifat neu Brifysgol cyn yr wythnos gofrestru, ond os felly, byddwn yn anfon apwyntiad i chi gyrraedd yn ystod yr wythnos gofrestru pan allai fod gennym ni ystafelloedd ar gael oherwydd bod rhai myfyrwyr heb ddod.

Os na fydd ystafelloedd ar gael ar yr adeg hon, bydd llety gwesty ar gael dros dro (am gyfnod cyfyngedig yn ystod mis Medi) am ffi o £15 y nos.

Byddwn yn parhau i gadw llygad i weld a oes gan y Brifysgol breswylfeydd ar gael yn ogystal â chynnig cymorth ac arweiniad wrth ddod o hyd i lety yn y sector preifat.

Gwneud cais am lety

Bydd eich llythyr cynnig yn esbonio sut i wneud cais am lety.

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig astudio drwy UCAS byddwch yn derbyn negeseuon ebost wrth Brifysgol Caerdydd yn cynnwys:

  • eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair er mwyn defnyddio’r porth myfyrwyr (y diwrnod canlynol fel arfer)
  • gwybodaeth am wneud cais am lety yn y Brifysgol (fel arfer, mai modd i chi gael mynediad i wneud cais arlein yn cael ei actifadu o fewn 48 awr).

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch residences@caerdydd.ac.uk