Symud i'r prif gynnwys
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf

Diwrnod Agored Clirio Rhithwir

Rydym yn cynnal Diwrnod Agored Clirio rhithwir ar gyfer yr holl ymgeiswyr sydd wedi cael cynnig yn ystod y cyfnod Clirio ac Addasu.

Bydd ein Diwrnod Agored Clirio rithwir yn fyw ar ddydd Iau 13 Awst 2020. Cewch y cyfle i:

  • gael sgwrs fyw â’n staff gan gynnwys timau preswylfeydd, derbyn myfyrwyr a chefnogi myfyrwyr
  • sgwrsio â staff academaidd a myfyrwyr presennol ar gyfer rhai pynciau
  • gwylio sgyrsiau pwnc a chyflwyniadau academaidd
  • mynd ar daith rithwir o’r campws
  • dysgu am gyllid myfyrwyr
  • darganfod cyfleoedd tu hwnt i’w hastudiaethau gyda Chwaraeon Prifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr.
Mae diwrnodau agored yn gyfleoedd gwych i holi myfyrwyr cyfredol am eu profiadau yn y brifysgol a bywyd yn y ddinas yn gyffredinol.
Barbara (BSc 2019)

Gwneud y mwyaf o’ch diwrnod

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo’r bore, er mwyn peidio â cholli’r cyfle i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi
 • Defnyddiwch yr awr gyntaf i bori drwy ddarlithoedd, cyflwyniadau a fideos wedi’u recordio ymlaen llaw i fod yn barod ar gyfer y sgwrs fyw fydd yn dechrau am 10:00.
 • Nodwch unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn i ni a gwnewch nodiadau yn ystod y digwyddiad
 • Cofrestrwch â UniBuddy er mwyn gallu ymuno â’n ffrydiau sgwrsio byw.
 • Peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau. Yn union fel ar Ddiwrnodau Agored traddodiadol rydyn ni yma i’ch helpu chi i gael yr holl wybodaeth rydych ei heisiau am astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Swyddfa Recriwtio Israddedigion