Symud i'r prif gynnwys
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Clirio ac Addasu

Wedi cael canlyniadau eich arholiadau? Mae lleoedd Clirio ac Addasu ar gael nawr ar draws ystod o feysydd pwnc ar gyfer dechrau astudio yn 2020. Ffoniwch 0333 241 2800 i drafod eich dewisiadau.

Mae gennym nifer o gyfleoedd Addasu a Chlirio ar gael ar gyfer 2020.
Beth sy’n digwydd ar y dydd, amseroedd agor y ganolfan alw, a’r gwybodaeth sydd angen arnoch.
Darganfyddwch fwy am ein lleoedd gwag Clirio ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.
Rydym yn cynnal diwrnod agored i ymgeiswyr Clirio i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag astudio yma.
Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy’n ymuno â ni trwy’r broses Clirio ac addasu.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

96%o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu’r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA 2016/17).

Ymhlith y 3 gorauMae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2019).

1afCaerdydd yw dinas brifysgol fwyaf fforddiadwy y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019).

5 uchafMae’r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

10 UchafRydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).